TQM เตรียมเข้าซื้อหุ้น 51% ทรูไลฟ์โบรกเกอร์-ทรูเอ็กซ์ตร้าโบรกเกอร์ วงเงิน 270 ลบ.

TQM เตรียมเข้าซื้อหุ้น 51% ทรูไลฟ์โบรกเกอร์-ทรูเอ็กซ์ตร้าโบรกเกอร์ วงเงิน 270 ลบ.

(เพิ่มเติม) TQM เตรียมเข้าซื้อหุ้น 51% ทรูไลฟ์โบรกเกอร์-ทรูเอ็กซ์ตร้าโบรกเกอร์ วงเงิน 270 ลบ.

 

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) เปิดเผยว่า เตรียมเข้าซื้อหุ้น 51%  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการเข้าลงทุนในบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันชีวิต และ บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัย

วัตถุประสงค์การเข้าลงทุนดังกล่าวเพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลุมฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย และเพิ่มศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทประสงค์จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 51% ผ่านการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 270 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due diligence) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.64 โดยหากผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งในการบัญชี การเงิน และกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในทั้ง 2 บริษัทต่อไป ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชำระเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแต่อย่างใด

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังรับทราบการเข้าลงทุนใน บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดการแอปพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการเข้าถือหุ้นผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TQM ถือหุ้น 99.99% โดยถือหุ้นในสัดส่วน 60% คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 6 ล้านบาท

และ การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทีคิวดี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ TQM ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 40% ตามที่บริษัท ทีคิวดี จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 3 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 16,000 หุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นเงินจำนวน 1.6 ล้านบาท เพื่อคงถือหุ้นในบริษัท ทีคิวดี จำกัด ในสัดส่วน 40% ตามเดิม

นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธาน TQM กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อทำการขยายตลาดประกันภัยและประกันชีวิต ช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท TQM ได้ในอนาคต

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการนำ Technology Knowhow และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย ซึ่ง TQM มีความชำนาญเป็นอย่างดีมาสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจของทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ ที่มีฐานลูกค้าประกันชีวิตอยู่กว่า 5 แสนราย เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างการเติบโตที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เบี้ยประกันของ TQM เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ของปี 64 และแตะ 50,000 ล้านบาทภายในปี 69 โดยบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วน 51% ในทั้ง 2 บริษัท

ด้านนายสิทธิบัญญ์ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล ที่มีธุรกิจการบริการประกันชีวิตกลุ่มให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ มีองค์กรที่ดูแลมากกว่า 35 แห่งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณการยอดเบี้ยประกันชีวิตกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 64

ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้มาร่วมมือทางธุรกิจกับ TQM ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยอันดับหนึ่งของไทย ในการนำนวัตกรรมที่มีอยู่มาใช้ เพื่อนำเสนอแบบประกันภัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ สมาชิกทรูไลฟ์ที่เป็นฐานลูกค้าประกันชีวิตที่มีอยู่มากกว่า 5 แสนราย ขยายตลาดสู่ลูกค้าประกันภัยในอนาคต

ด้านนายศิวพงศ์ วัชระกิติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าสถาบันต่าง ๆ และมีผู้เอาประกันรวมกว่า 30,000 ราย นับเป็นโอกาสอันดีมากสำหรับทั้ง 3 บริษัท ที่จะสามารถรวมกันเพื่อเอาทรัพยากรและจุดแข็งของแต่ละแห่งที่มีอยู่มาสนับสนุนและต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป อีกทั้งจากประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า 60 ปีของ TQM เป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของทรู เอ็กซ์ตร้า เพราะ TQM เข้าใจผู้บริโภคประกันภัยเป็นอย่างดีในการ คัดสรรสินค้าประกันภัยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ ในการเติบโตของบริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากนายสุนทร บุญสาย อดีตนายกสมาคมประกันชีวิตไทย 2 สมัย และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมากว่า 50 ปี ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัท TQM ด้านโบรกเกอร์ประกันชีวิตเติบโตต่อไป ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น