GULF ทุ่ม 1.9 หมื่นลบ.เข้าถือหุ้น 50% โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลที่เยอรมนี

GULF ทุ่ม 1.9 หมื่นลบ.เข้าถือหุ้น 50% โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลที่เยอรมนี 464.8 MW

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า Gulf International Holding Pte. Ltd. (GIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับกลุ่ม Global Infrastructure Partners (GIP) เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ Borkum Riffgrund Investor Holding GmbH, Frankfurt am Main, Germany (BKR2 Holding) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 50% ในโครงการ Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG (โครงการ BKR2) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 548-558 ล้านยูโร หรือประมาณ 19,219-19,570 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 50% ถือหุ้นโดยบริษัทในกลุ่ม Ossted A/S (เดิมชื่อ DONG Energy) โดยสัญญามีผลใช้บังคับในวันที่ 3 ก.ค.63 คาดว่าการโอนหุ้นจะเกิดขึ้นภายในครึ่งปีหลังของปี 63 และส่งผลให้ BKR2 Holding เป็นบริษัทย่อยของ GIH อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น