ไทยพาณิชย์คว้า 5 รางวัลจากเวที Thailand Corporate Excellence Award 2020

ไทยพาณิชย์คว้า 5 รางวัลจากเวที Thailand Corporate Excellence Award 2020 สะท้อนความสำเร็จจากการพัฒนาองค์กรและธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโดดเด่นอย่างรอบด้าน ได้รับรางวัล Distinguished Award จำนวน 5 สาขารางวัล จากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ดังนี้ 1. ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 2. ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน 3. ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 4. ความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ และ 5. ความเป็นเลิศด้านการตลาด รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นพลังให้ธนาคารไทยพาณิชย์ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าด้วยการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความมุ่งมั่นต่อไป โดยมี นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด และนายคณินทร์ แรงกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล

ทั้งนี้ ผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards มาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจำนวนกว่า 1,000 องค์กรในทุกภาคธุรกิจของประเทศ เพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น