โออิชิ

“โออิชิ กรุ๊ป” ฝ่าวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ผู้นำธุรกิจ

“โออิชิ กรุ๊ป” ฝ่าวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวางแผนการดำเนินงานอย่างมากมาย อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  ทำให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้

สำหรับผลประกอบการปีงบประมาณ 2563 ( ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563)  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 11,007 ล้านบาท ลดลง 19.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน  และมีกำไรสุทธิ 1,066 ล้านบาท ลดลง 13.3 % เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทยังสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างน่าพอใจ และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 1.45 บาทต่อหุ้นจากผลประกอบการปี 2563

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งยังสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับทุกธุรกิจและทุกภาคส่วน บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้มีการปรับกลยุทธ์และแผนงานต่างๆ เพื่อเร่งสร้างรายได้ให้กลับมาให้มากที่สุด และในขณะเดียวกันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ดีขึ้นประกอบกับผู้บริโภคมีกำลังซื้อที่ลดลง”

“สำหรับภาพรวมบริษัทในปี 2563 ธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิสามารถผลักดันส่วนแบ่งทางการตลาดได้สูงถึง 48% (ข้อมูล 12 เดือนล่าสุด สิ้นสุด ณ เดือน ก.ย. 2563 จาก บริษัท เดอะนีลเส็น    คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด)  โดยทิ้งห่างคู่แข่งอย่างชัดเจน และครองตำแหน่งผู้นำตลาดชาเขียวพร้อมดื่มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ธุรกิจร้านอาหารมีการปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเร่งขยายช่องทางการขายแบบซื้อกลับบ้านและเดลิเวอรี่ที่มีการเติบโตอย่างมาก ส่วนแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีการปรับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจให้เหมาะสม นำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และศึกษาโอกาสการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

ด้านธุรกิจเครื่องดื่ม นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการชะลอตัวของตลาดชาพร้อมดื่มภายในประเทศที่ปรับตัวลดลง 9.1% (ข้อมูล 12 เดือนล่าสุด สิ้นสุด ณ เดือน ก.ย.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ ในด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านสังคม นอกจากสานต่อโครงการ “ให้” และโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัทฯ ยังเพิ่มความช่วยเหลือด้านภัยโควิด-19 โดยจัดโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัย โควิด-19” มอบเงินบริจาคและอาหาร-เครื่องดื่มโออิชิให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งการดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดหาหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ การส่งพนักงานตรวจโควิด-19 และการทำประกัน โควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคน ในด้านเศรษฐกิจ บริษัทมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์รองรับ New Normal โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และหันมาให้ความสำคัญด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงแข็งแกร่ง

ด้วยการผนึกกำลังของธุรกิจทั้งสามและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โออิชิจึงก้าวข้ามทุกสถานการณ์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพผู้นำและความเป็นบริษัทที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตตามแผนวิสัยทัศน์ 2025 อย่างแข็งแกร่งต่อไป ufabet

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม OISHI BEVERAGE

โออิชิมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย โออิชิจะยังคงมุ่งรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ด้วยนวัตกรรมด้านรสชาติ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและไม่หยุดยั้งของผู้บริโภค พร้อมมุ่งหน้าขยายฐานผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศด้วย

ร้านอาหารญี่ปุ่น OISHI RESTAURANT

โออิชิประกอบและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่หลากหลาย ทั้งบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น ชาบู ยากินิกุ รวมไปถึงอาหารประเภทข้าวหน้าต่างๆ ซึ่งให้บริการครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย โออิชิจะยังคง มุ่งขยายสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นการเปิดร้านชาบูชิ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง เพื่อให้ เข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่การให้บริการแก่ผู้บริโภคได้มากที่สุด

อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน OISHI PACKAGED FOOD

สินค้าพร้อมปรุงและพร้อมทาน ที่มีหลายหลายเมนูอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น ทุกเมนูจากโออิชิ อีทโตะ พัฒนาด้วยความตั้งใจ และการคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบที่ดีเลิศ แล้วนำมาปรุงจนได้รสชาติตามแบบฉบับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ ยิ่งไปกว่านั้นด้วยกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพจึงทำให้ได้อาหารพร้อมทานที่อร่อยคงคุณประโยชน์ในทุกๆซองของโออิชิ อีทโตะ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่เร่งรีบ เน้นความสะดวกสบาย เพียงแค่อุ่นไมโครเวฟก็พร้อมอร่อยได้เลย และยังหาซื้อได้ง่ายๆใกล้บ้านคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น