อำเภอสูงเม่น เข้มข้นตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแพร่

อำเภอสูงเม่น

อำเภอสูงเม่น เข้มข้นตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่นสั่งการให้ ศปก.ทุกตำบลกวดขัน เข้มขั้นผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. นายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ตำบลสูงเม่น

นาง กัญญานันท์ ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายศิวดล สุนทรเนติวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล สต.สูงเม่น และ อ.ส.ม ออกติดตาม แน่นำผู้สัมผัส ของสัมผัส ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบล สูงเม่น ให้กักต้ว และรับทราบ จนผล ตรวจเชื้อไวรัส โควิด-19

อำเภอสูงเม่น

ของผู้สัมผัสใกล้ รอบที่ 2 จะออก เป็นที่เรียบร้อย แล้วที่ตำบลหัวฝาย นายสวัสดิ์ จริงแล้ว กำนัน ตำบลหัวฝานได้นำ อสม.ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวประชาชนที่กลับมาจากจังหวัดเสี่ยง สมุทรปราการจำนวน 2 ราย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พร้อมประเมินสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงมีความเหมาะสมในการกักตัว และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวขณะการกักตัวรวมถึงการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ และลงแอพ HQ เรียบร้อยแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น