หนัง Interstellar เล่าเรื่องราวของกลุ่มนักสำรวจ

Interstellar ทะยานดาวกู้โลก

Interstellar ทะยานดาวกู้โลก

Interstellar ทะยานดาวกู้โลก ( อังกฤษ : Interstellar) เป็น ภาพยนตร์ แนววิทยาศาสตร์ กำกับโดยคริส โต เฟอร์ โน แลน เป็นเรื่อง ราวเกี่ยวกับ

การเดินทาง ใน อวกาศโดยผ่าน ทาง รู หนอน ถ่ายทำ กทั้ง ใน ระบบ ฟิล์ม 35 มิลลิเมตร และไอแมกซ์ กำหนดออกฉาย ใน วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2557

เรื่องย่อ

ในอนาคต อัน ใกล้ โรค พืชได้ เป็นต้นเหตุ ที่ ทำให้ อารยธรรม ลดน้อย กลับ ไปสู่ สังคม ทำการเกษตร อัน ล่มสลาย อดีตกาล นักบิน ท้องนา ซ่า คู เปอร์

ทำไร่ อยู่ กับครอบครัว ของ เขา เมิร์ฟ บุตรสาว วัย 10 ขวบ ของ คู เปอร์ มั่นใจว่า ห้อง ของ คุณ ถูก ผีสิง โดย ผี มานะ จะ ติดต่อ กับคุณ พวกเขา ไป พบ กับ

อากาศยาน ไม่มีคน ขับ ของ ประเทศอินเดีย ที่ พวกเขา กู้มาเพื่อ เอาอะใหล่ ไม่นาน พวกเขา ศึกษาคนพบ ว่า “ผี” ของ เมอ ร์ ก็คือ สั่ง ที่ ทรง ความคิด ที่

ไม่รู้ ส่งข้อความ เข้ารหัส มา โดย ใช้ คลั่น แรงโน้มถ่วง ทิ้ง พิกัด เลขฐานสอง ไว้ บน ฝุ่นผง ซึ่ง ได้ นำพวกเขาไปสู่ สถานที ลับ ของ ทุ่งนา ซ่า นำ โดย ศ.จ.

จอห์น แบรนด์ ซึ่ง แบรนด์ เปิดเผยว่ารูหนอน ซึ่งเป็น ที่ กระจ่างว่าสร้าง โดย สั่งมีชีวิต ทรง ความคิด ได้ เปิด ออก ใกล้ๆ กับ ดาวเสาร์และก็ เป็น ทาง นำมา

ซึ่ง ดาวพระเคราะห์ ใหม่ๆ ใน อีก กาแล็กซี่ หนึ่ง ซึ่ง บางที่อาจ ให้ ความคาดหวัง สำหรับในการ อยู่รอด “ภารกิจ ลาซารัส” ของ ท้องนา ซ่า ได้ กำหนด โลก

ที่ ได้โอกาสอาศัยได้สาม ดวง ซึ่ง โคจรอยู่ รอบ หลุมศ มวล เยี่ยมสุด ที่ มีชื้อ ว่า กาแกน ทัว อย่างเช่นไม่ ลเลอร์, เอ็ดมันด์ แล้วก็แมน น่ ซึ่งตั้งชื่อ ตาม

นักบินอวกาศ ที่ ออกตรวจสอบ พวก มันแบรนด์ ให้คู เปอ ร์มา เป็น คนขับ ยานอวกาศ เอ็นดู แร นซ์ เพื่อ เก็บ กู้ ข้อมูล ของ นักบินอวกาศหาก ดาวนพ

เคราะห์ ดวง

บนยานเอ็นดูแรนซ์ คูเปอร์เข้าร่วมกับลูกสาวของแบรนด์ นักเทคโนโลยีชีวภาพอมิเลีย นักวิทยาศาสตร์โรมิลลี และดอยล์ รวมทั้งหุ่นยนต์ ทาร์ และ เคส พวก

เขาเดินทางไปดาวเสาร์ และเข้าไปในรูหนอนเพื่อมุ่งหน้าไปยังดาวมิลเลอร์ แต่พวกเขาพบว่าดาวเคราะห์นั้นอยู่ใกล้กับกาแกนทัวมากจนกระทั่งมันประสบกับ

การยืดของเวลาจากความโน้มถ่วงอย่างรุนแรง แต่ละชั่วโมงบนพื้นผิวดาวจะเท่ากับเจ็ดปีบนโลก ทีมได้ลงไปที่ดาวเคราะห์ซึ่งพิสูจน์ว่าไม่เหมาะสำหรับการ

อยู่อาศัย เนื่องจากมันปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรตื้น ๆ และถูกรบกวนด้วยคลื่นยักษ์ ในขณะที่อมิเลียพยายามกู้ข้อมูลของมิลเลอร์ คลื่นก็กระแทกมาฆ่าดอยล์

และทำให้การออกเดินทางของกระสวยอวกาศช้าออกไป เมื่อพวกเขากลับมาที่เอ็นดูแรนซ์ เวลาก็ผ่านไปแล้ว 23 ปี

บนโลกเมิร์ฟในวัยผู้ใหญ่ซึ่งในตอนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์นาซ่ากำลังช่วยแบรนด์แก้สมการที่จะทำให้นาซ่าปล่อยสถานีอวกาศโดยใช้แรงโน้มถ่วงได้ ในลม

หายใจเฮือกสุดท้ายแบรนด์ยอมรับว่าเขาได้แก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้ว และตัดสินใจว่าโครงการนี้เป็นไปไม่ได้ เขาปกปิดการค้นพบของเขาเพื่อรักษาความ

หวังให้คงอยู่ต่อไปและให้ความเชื่อมั่นกับ “แผน B” โดยใช้เอ็มบริโอแช่แข็งเดินทางไปกับเอ็นดูแรนซ์เพื่อเริ่มต้นมนุษยชาติใหม่หมด อย่างไรก็ตามเมิร์ฟ

สรุปว่าสมการของแบรนด์อาจใช้การได้ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากซิงกูลาริตี้ของหลุมดำ

ด้วยเชื้อเพลิงที่เหลือน้อยเต็มที เอ็นดูแรนซ์สามารถไปดาวเคราะห์ได้อีกเพียงดวงเดียวก่อนจะกลับโลก หลังจากการปรึกษากันอย่างตึงเครียด ทีมได้เลือก

ดาวเคราะห์ของแมนน์ เนื่องจากแมนน์ยังคงส่งสัญญาณอยู่ อย่างไรก็ตามพวกเขาพบว่ามันหนาวเย็นอยู่ตลอดเวลาและปกคลุมไปด้วยธารน้ำแข็งและไม่

เหมาะสำหรับการอยู่อาศัย แมนน์ซึ่งรู้อยู่ตลอดว่าแผน B คือเป้าหมายที่แท้จริงของภารกิจ ได้ปลอมแปลงข้อมูลเกี่ยวกับความมีชีวิตของดาวเคราะห์ เพื่อที่

เอ็นดูแรนซ์จะได้มาช่วยเหลือเขา แมนน์ทำให้หมวกชุดอวกาศของคูเปอร์แตกและทิ้งไว้ให้เขาตาย และหนีไปที่เอ็นดูแรนซ์บนกระสวยอวกาศ โรมิลลีถูกฆ่า

โดยระเบิดที่แมนน์ติดตั้งไว้เพื่อปกปิดความลับของเขา อมิเลียช่วยเหลือคูเปอร์โดยใช้กระสวยสัมภาระอีกลำหนึ่ง โดยพวกเขามาถึงเอ็นดูแรนซ์ทันเวลาเห็น

แมนน์กำลังเชื่อมต่อยานอย่างไม่ถูกต้อง แอร์ล็อกระเบิดออกและฆ่าแมนน์ และเป็นสาเหตุของความเสียหายรุนแรง แต่คูเปอร์ใช้กระสวยสัมภาระเพื่อทำให้

เอ็นดูแรนซ์อยู่ในการควบคุมอีกครั้ง

ด้วยเชื้อเพลิงที่เกือบหมด คูเปอร์และอมิเลียวางแผนจะเหวี่ยงเอ็นดูแรนซ์ไปรอบ ๆ กาแกนทัวเพื่อให้อยู่บนเส้นทางไปยังดาวเอ็ดมันด์ที่อยู่อีกด้านของหลุม

ดำในขณะที่เวลาจะผ่านไปบนโลก 51 ปี ทาร์และคูเปอร์ปลดกระสวยของพวกเขาลงไปในหลุมดำ สละชีพตนเองเพื่อเก็บข้อมูลของซิงกูลาริตี้ และเพื่อผลัก

อมิเลียและเคสโดยการลดมวลของยานลง พวกเขาโผล่ออกมาในสถานที่ที่มีห้ามิติ ซึ่งเวลาปรากฏเป็นมิติของอวกาศ และโดยการใช้คลื่นความโน้มถ่วง คู

เปอร์เข้ารหัสข้อมูลของทาร์เกี่ยวกับซิงกูลาริตี้ไปยังนาฬิกาข้อมือของเมอฟี่วัยเยาว์โดยใช้รหัสมอร์ส หลายทศวรรษต่อมาเธอตระหนักว่าข้อความถูกเข้า

รหัสอยู่บนนาฬิกา ซึ่งทำให้เธอแก้สมการของแบรนด์ได้เสร็จสมบูรณ์เพื่อปล่อยสถานีอวกาศ

เมื่อข้อมูลถูกส่งผ่านเสร็จสิ้น บริเวณที่มีห้ามิติก็ยุบตัวลง และคูเปอร์พบว่าตัวเขากำลังเดินทางผ่านรูหนอนเข้ามาสู่วงโคจรรอบ ๆ ดาวเสาร์ เขาตื่นขึ้นบน

สถานีอวกาศของนาซ่าและได้พบกับเมิร์ฟซึ่งในตอนนี้แก่ชราแล้ว และเป็นผู้เริ่มนำการอพยพของมนุษยชาติ ด้วยความพึงพอใจที่คูเปอร์ได้รักษาคำมั่น

สัญญาที่ว่าวันหนึ่งจะกลับมาหาเธอ เมิร์ฟโน้มน้าวคูเปอร์ให้ค้นหาอมิเลียซึ่งอยู่ตามลำพังและกำลังดำเนินการตามแผน B พร้อมกับเคสบนทะเลทรายของ

ดาวเอ็ดมันด์ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่สามารถอยู่อาศัยได้ เอ็ดมันด์ได้ตายไปเนื่องจากแผ่นดินถล่ม คูเปอร์และทาร์ซึ่งได้รับความช่วยเหลือมาด้วยกันจาก

อวกาศ นำกระสวยอวกาศของนาซ่าเพื่อเดินทางไปยังดาวเอ็ดมันด์

เว็บดูหนังฟรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น