ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม. พื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 3 จังหวัด

3 จังหวัด

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาเกิดอุทกภัย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ระนอง และลำปาง รวม 7 อำเภอ 14 ตำบล 28 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 285 ครัวเรือน

ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)

3 จังหวัด

รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ระนอง และลำปาง รวม 7 อำเภอ 14 ตำบล 28 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน ได้รับผลกระทบ 285 หลัง แยกเป็น

  • ตรัง เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันตัง อำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา และอำเภอเมืองตรัง รวม 7 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ ระดับน้ำลดลง
  • ระนอง เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง และกระบุรี รวม 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 276 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี ระดับน้ำลดลง
  • ลำปาง เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยน้ำได้กัดเซาะคอสะพานข้ามลำห้วยเสียหาย 2 จุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น