บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย SSF 16 กองทุน ครอบคลุมทุกสินทรัพย์

บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย SSF 16 กองทุน ครอบคลุมทุกสินทรัพย์

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า จากที่ได้เสนอขายกองทุนประเภท Super Savings (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) บริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีส่งผลให้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (ที่มา: Morningstar ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63) จากความสำเร็จดังกล่าวบริษัทฯ จึงต่อยอดด้วยด้วยการเสนอขายกองทุน SSF (Super Savings Fund) พร้อมกัน 16 กองทุน ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยเริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน ดังนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBSFFPLUS-SSF) ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศระยะสั้นที่มีคุณภาพ และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBFP-SSF) ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพอายุเฉลี่ย 1- 3 ปี อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น