นายอำเภอแม่สรวย เปิดอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายอำเภอแม่สรวย เปิดอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ภ.5

นายอำเภอแม่สรวย

โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในตำบลแม่พริก จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม ณ อาคารสุขภาวะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการป้องกันปราบปรามนั้นถือเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นายอำเภอแม่สรวย

แต่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจ เพราะประชาชนจะรู้ และเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้านหรือในชุมชนตนเองได้ถ่องแท้และลึกซึ้ง การที่ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม จะทำให้ปัญหาบางปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่ทราบมาก่อน ได้ทราบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น