เป๋าตัง

กรุงไทยย้ำ”เป๋าตัง”ใช้คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกันได้ปกติ

กรุงไทยย้ำ”เป๋าตัง”ใช้คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกันได้ปกติ “เลื่อน”ปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.พ.นี้

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตามปกติ ยกเว้นระบบยืนยันตัวตนโครงการเราชนะที่ปิดให้บริการชั่วคราว อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องรีบดำเนินการ สามารถทยอยยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ธนาคารแจ้งเลื่อนการปิดปรับปรุงระบบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 00.15 – 07.45 น. โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตามปกติ ufabet

เป๋าตัง คืออะไร

แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่คุณไม่ต้องมีสมุดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้ แต่ต้องยืนยันตัวตน ยกตัวอย่างการใช้งานกระเป๋าเงินออนไลน์ให้บริการในปัจจุบัน อาทิ True Money Wallet, Rabbit Line Pay, AirPay โดยผู้ใช้งานสามารถเติมเงิน หรือถอนเงินได้

วิธีสมัครแอปเป๋าตัง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปเป๋าตังมาใช้ได้ หลังจากกดดาวน์โหลดแล้วจะต้องเข้าสู่ระบบ พร้อมรับรหัส OTP 6 หลัก เพราะฉะนั้นการโหลดจะต้องใช้กับโทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะสมัครไม่ผ่าน

 • หลังจากดาวน์โหลดมาแล้ว เข้าสู่ระบบด้วยการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • เข้าสู่ระบบด้วยการกรอก OTP 6 หลัก ดูได้จาก SMS ของคุณ
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิก “ยอมรับ”
 • ตั้งค่า PIN 6 หลัก (คิดขึ้นมาใหม่ได้เอง โดยเป็นเลขที่คุณจำได้)
 • ยืนยัน PIN 6 หลัก (ห้ามกดผิดจากรอบแรก)
 • เข้าสู่หน้าแรกของแอป เป๋าตัง
 • ผูก G Wallet กับ KrungThai Next หรือยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
ทิศทางและแผนงานของธนาคาร
จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต ธนาคารกรุงไทยในปีนี้ยังดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์
“กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
แนวนโยบายจากแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน
เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน
วิสัยทัศน์ (Vision)
“กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
พันธกิจ (Mission)
• ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
• ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
มุ่งสู่… ความเป็นสถาบัน การเงินชั้นนำ ที่คุณวางใจ
ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
ROOTS OF STABILITY
รากฐานแห่งความมั่นคง
“เยาวราช” คือ ถนนสายเศรษฐกิจเส้นสำคัญ นับตั้งแต่ที่ถนนเส้นนี้ได้ถูกสร้างขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนและตามตำราภูมิศาสตร์พยากรณ์ (ฮวงจุ้ย) ก็บอกไว้ว่าถนนสายนี้ คือ ทำเลมังกรทอง ดังนั้นธนาคารหลายแห่งจึงถือกำเนิดขึ้น บนถนนสายเศรษฐกิจเส้นนี้
KRUNGTHAI TODAY
ธนาคารกรุงไทยในปัจจุบัน
ธนาคารกรุงไทยยังคงเติบโตและพร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย โดยได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจาก “ธนาคารแสนสะดวก” หรือ “The Convenience Bank” ที่ถือเป็นมาตรฐานบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิด “Growing Together for Sustainability” หรือ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” อันเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม และดำเนินการเพื่อดูแลรักษามาอย่างต่อเนื่องและจริงจังเสมอมา ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีขึ้น เพื่อนำวิธีการทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน บริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ
การจัดการด้านพลังงาน
ธนาคารมีการกำหนดใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุกอาคารเป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในอาคารต่างๆขององค์กร ซึ่งได้แก่ 

 • อาคารนานาเหนือ
 • อาคารสุขุมวิท
 • อาคารถนนศรีอยุธยา
 • อาคารสวนมะลิ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม
 • ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น